ACER Aspire 2930Z درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ ACER Aspire 2930Z در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Fingerprint
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2009.10.01
انتشار : 6.­2.­56
اندازه : 108.76 Mb (ZIP)
جستجو ها : 91
Find

فایل های پرطرفدار ACER Aspire 2930Z

 • TouchPad

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 11.­0.­2.­0

  اندازه : 25.12 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Audio HDMI

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 6.­0.­1.­5882

  اندازه : 56 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Fingerprint

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.01   انتشار : 6.­2.­56

  اندازه : 108.76 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 5.­3.­0.­67

  اندازه : 3.02 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 1.­00.­11.­02

  اندازه : 3.15 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Updater

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 7.79 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 1.­00.­29.­02

  اندازه : 970 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • LAN

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 6.­205.­0403.­2008

  اندازه : 4.75 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 1.­00.­19.­04

  اندازه : 3.1 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • WebCam

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 3.­0.­5.­1

  اندازه : 12.89 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • WebCam

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 3.­0.­7.­2

  اندازه : 2.8 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Dritek LaunchManager Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 3.­0.­02

  اندازه : 3.09 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER لپ تاپ ها