ACER Aspire 5253 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ ACER Aspire 5253 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Conexant Audio
برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.18
انتشار : 8.­54.­39.­50
اندازه : 77.38 Mb (ZIP)
جستجو ها : 71
Find

فایل های پرطرفدار ACER Aspire 5253

 • ACER Aspire 5253 BIOS

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 1.­13

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­2.­8400.­30137

  اندازه : 17.52 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 6.­1.­7600.­30122

  اندازه : 8.3 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 6.­4.­0.­901

  اندازه : 59.07 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Atheros Bluetooth

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­0.­0000.­0209

  اندازه : 186.55 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Synaptics Touchpad

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 15.­1.­6.­0

  اندازه : 32.6 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • WebCam Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­1216

  اندازه : 23.3 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Conexant Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 8.­41.­1.­0

  اندازه : 19.6 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Conexant Audio

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­54.­39.­50

  اندازه : 77.38 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Atheros Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 6.­33.­1123.­3

  اندازه : 106.62 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 12.­0.­0.­2800

  اندازه : 165.57 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 10.­0.­0.­204

  اندازه : 28.59 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER لپ تاپ ها