ACER Aspire 5942G درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ ACER Aspire 5942G در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : 1.­ Enables Data Execution Prevention function.­n2.­ Adds IBX Sighting #3306647
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.05.03
انتشار : 1.­04
اندازه : 7.32 Mb (ZIP)
جستجو ها : 40
Find

فایل های پرطرفدار ACER Aspire 5942G

 • ACER Aspire 5942G BIOS

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 1.­02

  اندازه : 5.99 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Updater

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 7.79 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 8.­0.­0.­225

  اندازه : 5.46 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.35 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Chicony WebCam Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 1.­1.­88.­610

  اندازه : 2.76 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Dritek LaunchManager Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 3.­0.­05

  اندازه : 3.17 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • TouchPad

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 7.­105.­2002.­1410

  اندازه : 8.39 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • MIR

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 2.­7.­4.­1

  اندازه : 768 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Fireware

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 1.­0.­6.­0

  اندازه : 685 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SATA AHCI

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 5.­60.­18.­8

  اندازه : 16.33 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 6.­0.­1.­6004

  اندازه : 68.78 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER لپ تاپ ها