ACER Extensa 5010 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ ACER Extensa 5010 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Chipset
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2008.11.13
انتشار : 8.­251.­060427
اندازه : 78.49 Mb (ZIP)
جستجو ها : 50
Find

فایل های پرطرفدار ACER Extensa 5010

 • TV Tuner

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.13   انتشار : 15.­3.­3.­23.­54

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ENE Card Bus

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 5.­1.­0.­2600.­2010

  اندازه : 526 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • TouchPad

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.13   انتشار : 8.­2.­19.­0

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • LAN

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.12   انتشار : 6.­187.­1121.­2006

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 4.­10.­40.­0

  اندازه : 73.29 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • GridVista Application

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 2.­53.­0209

  اندازه : 640 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Dritek Acer LaunchManager Application

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­12.­1

  اندازه : 2.26 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­0.­2.­34

  اندازه : 613 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • WIDCOMM Bluetooth

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 5.­01.­1500

  اندازه : 71.29 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chipset

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.13   انتشار : 8.­251.­060427

  اندازه : 78.49 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Dritek Acer LaunchManager Application

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­10.­1

  اندازه : 2.26 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • SMC FIR

  برای : Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 5.­1.­3600.­7

  اندازه : 2.98 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER لپ تاپ ها