دانلود رایگان درایورهایASUS G51VX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS G51VX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­0.­1.­5928

  اندازه : 46.6 Mb   (ZIP)

  5221 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 7.­15.­11.­7953

  اندازه : 91.23 Mb   (ZIP)

  643 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  623 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 7.­15.­11.­7988

  اندازه : 91.33 Mb   (ZIP)

  619 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 1.­1.­11

  اندازه : 15.16 Mb   (ZIP)

  617 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 431 Kb   (ZIP)

  604 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  580 جستجوها
 • SUYIN_­CN2015 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  561 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  548 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 318 Kb   (ZIP)

  543 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  512 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  511 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  416 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  399 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  396 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.24   انتشار : 8.­15.­11.­8640

  اندازه : 92.72 Mb   (ZIP)

  386 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  379 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.48 Mb   (ZIP)

  377 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  373 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  367 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  363 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  362 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 417 Kb   (ZIP)

  358 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 7.­15.­11.­7988

  اندازه : 73.64 Mb   (ZIP)

  352 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  352 جستجوها
 • Realtek ALC269 Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 6.­0.­1.­5817

  اندازه : 36.17 Mb   (ZIP)

  345 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  344 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­144

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  344 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  344 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  341 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  339 جستجوها
 • Razer USB Mouse درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 6.­10

  اندازه : 8.18 Mb   (ZIP)

  337 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 1.­1.­9.­6

  اندازه : 290.21 Mb   (ZIP)

  336 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 9.­1.­1.­1019

  اندازه : 2.29 Mb   (ZIP)

  335 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  335 جستجوها
 • AW-NE785 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­7.­0.­231

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  332 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  332 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  331 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  331 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.08   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 27.13 Mb   (ZIP)

  328 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.58 Mb   (ZIP)

  325 جستجوها
 • Virtual Camera Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  323 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  323 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  322 جستجوها
 • Intel 5100/­5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.5 Mb   (ZIP)

  322 جستجوها
 • 3DMark2006 patch درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : OpenAL Installer

  اندازه : 577 Kb   (ZIP)

  321 جستجوها
 • YUAN tuner card MC570 and encoder درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 2.­3.­3.­27_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  318 جستجوها
 • YUAN_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 2.­3.­3.­27_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  318 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  318 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  315 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.22   انتشار : 5.­0.­4.­6

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  315 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.09   انتشار : 1.­2.­13.­14

  اندازه : 303.3 Mb   (ZIP)

  314 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  314 جستجوها
 • Intel 5100/­5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 33.28 Mb   (ZIP)

  313 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.24   انتشار : 8.­15.­11.­8640

  اندازه : 76.41 Mb   (ZIP)

  312 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  312 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  310 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 370 Kb   (ZIP)

  310 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  309 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1.­00.­0048

  اندازه : 2.17 Mb   (ZIP)

  306 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 6.67 Mb   (ZIP)

  306 جستجوها
 • SUYIN_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  304 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  302 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  302 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  299 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  298 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 1.81 Mb   (ZIP)

  297 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  296 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  294 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  294 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  293 جستجوها
 • YUAN tuner card MC872 درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 334 Kb   (ZIP)

  293 جستجوها
 • YUAN_­MC570 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 2.­3.­3.­27_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  291 جستجوها
 • ASUS G51VX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.16   انتشار : 205

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  290 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  287 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0051

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  287 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  285 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  284 جستجوها
 • Creative Audigy درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 96.14 Mb   (ZIP)

  283 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0

  اندازه : 937 Kb   (ZIP)

  281 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­003.­0522.­2009

  اندازه : 5.14 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • Net4 Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  277 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.06   انتشار : 1.­1.­11

  اندازه : 10.5 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • USB Mouse utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 4.­00.­121_­V4.­0.­101.­0

  اندازه : 93.14 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.30   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.17 Mb   (ZIP)

  271 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 392 Kb   (ZIP)

  270 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  269 جستجوها
 • ITE Remote Controller Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 5.­1.­0.­1

  اندازه : 5.36 Mb   (ZIP)

  264 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­144

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  264 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  241 جستجوها
 • ASUS G51VX نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  241 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 531 Kb   (ZIP)

  238 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  220 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها