دانلود رایگان درایورهایASUS N80Vc

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS N80Vc در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  159 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­202

  اندازه : 39.09 Mb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Realtek Audio Diver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.12   انتشار : 5.­10.­0.­5791

  اندازه : 30.15 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 337 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 3.­0.­0013

  اندازه : 21.25 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­0.­4.­1

  اندازه : 287.59 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Optional module WorldWide Wide Area Network Device and Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­24

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.23   انتشار : 1.­0.­0045

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS N80Vc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.11.28   انتشار : 207

  اندازه : 719 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 22.76 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS N80Vc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 209

  اندازه : 696 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 7.­11.­200.­001

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.56 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • YUAN_­MC872-1D TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 334 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.11   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Yuan_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • D-Max_­GD-8Axx Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­11.­200.­006

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Chicony_­CNF_­7129_­CR Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.12   انتشار : 061.­005.­200.­250

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 6.­14.­11.­7930

  اندازه : 80.58 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 1.­1.­06

  اندازه : 25.09 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 61.­005.­200.­190

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.22   انتشار : 5.­0.­4.­6

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.11   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.83 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 585 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­10.­0.­1012

  اندازه : 31.22 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wallpapers درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2009.07.13   انتشار : 1.­0

  اندازه : 610 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­0.­0047

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.12.01   انتشار : 12.­4.­3.­9

  اندازه : 31.84 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 1.­02.­0021

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 285 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • YUAN_­MC770 &­ MC872-1D TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 5.6 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Option_­GTM378 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 824 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 7.­11.­200.­001

  اندازه : 4.92 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 1.­6.­1.­1004

  اندازه : 25.96 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها