دانلود رایگان درایورهایASUS Pro5DIJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS Pro5DIJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.11   انتشار : 1.­0.­0.­18

  اندازه : 181 Kb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 6.­0.­01.­7033

  اندازه : 27 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • ASUS Pro5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.27   انتشار : 213

  اندازه : 634 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­2.­0

  اندازه : 10.11 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.07 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.16   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ASUS Pro5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.10   انتشار : 220

  اندازه : 635 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.13   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 3.­0.­0018

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Atheros AR8121 Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­0.­43

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 061.­005.­200.­240

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AW-NE771/­GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­6.­1.­194

  اندازه : 19.85 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS Pro5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 211

  اندازه : 658 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : K40/­K50

  اندازه : 1.14 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 15.16 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.46 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 370 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.26   انتشار : 9.­0.­0.­1011

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 318 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­15.­10.­1666

  اندازه : 20.91 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­6.­1.­237

  اندازه : 19.98 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­1.­20

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS Pro5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 204

  اندازه : 624 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Atheros AR8121 Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 1.­0.­0.­39

  اندازه : 4.45 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 25.21 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­14.­10.­5039

  اندازه : 13.28 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­2.­0

  اندازه : 11.33 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­1.­20

  اندازه : 3.94 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 24.45 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­0.­5.­1

  اندازه : 5.21 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS Pro5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.22   انتشار : 218

  اندازه : 634 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.11.19   انتشار : 5.­10.­105.­5

  اندازه : 953 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­15.­10.­1666

  اندازه : 20.1 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها