دانلود رایگان درایورهایASUS X23A

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X23A در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  232 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  203 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.06   انتشار : 3.­0.­9

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  183 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­2.­13.­18

  اندازه : 303.91 Mb   (ZIP)

  173 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 31.49 Mb   (ZIP)

  168 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.26   انتشار : 1.­0.­0050

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 24.45 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • Alcor AU6371 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.24   انتشار : 1.­1.­17

  اندازه : 6.75 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Azurewave NE107 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.27   انتشار : 2017.­1.­0628.­2010

  اندازه : 16.58 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.24   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • ASUS X23A BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.22   انتشار : 204

  اندازه : 603 Kb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • ASUS X23A BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.13   انتشار : 207

  اندازه : 603 Kb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Chicony CNF-9060 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 061.­005.­200.­290

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.12   انتشار : 1.­2.­5

  اندازه : 10.12 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Suyin CN031A-S30C-MI01 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 6.­5805.­22.­009

  اندازه : 3.3 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 1.­4.­10.­6

  اندازه : 296.79 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 12.­2.­10.­0

  اندازه : 20.62 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­5951

  اندازه : 38.91 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.17   انتشار : 7.­15.­10.­1752

  اندازه : 21.51 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ASUS X23A BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.17   انتشار : 208

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Suyin CN031A-S30C-MI01 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 6.­5805.­22.­009

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.17   انتشار : 7.­15.­10.­1752

  اندازه : 21.52 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Azurewave NE107 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 1085.­8.­0727.­2009

  اندازه : 16.36 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Azurewave NE107 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1085.­8.­0727.­2009

  اندازه : 16.36 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 35.91 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 13.­2.­6.­1

  اندازه : 29.27 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Chicony CKF-7010 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 061.­005.­200.­250

  اندازه : 1.3 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Chicony CNF-9060 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 061.­005.­200.­290

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • ASUS X23A BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 203

  اندازه : 605 Kb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Atheros AR8131 Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.14   انتشار : 1.­0.­0.­19

  اندازه : 4.43 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­0.­0.­23

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­10.­0.­5919

  اندازه : 35.55 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 5.­5.­0.­5700

  اندازه : 102.38 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.59 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.5 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 25.21 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.5 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : 3.­0.­0040

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 370 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AW-NE107 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 2003.­1.­0710.­2009

  اندازه : 17.16 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.72 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 6.­14.­10.­5102

  اندازه : 13.51 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 7.66 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 61.­5.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 7.­7.­0.­329

  اندازه : 16.62 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها