دانلود رایگان درایورهایASUS X33SD

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X33SD در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X33SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.28   انتشار : 206

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 8.­17.­12.­6721

  اندازه : 154.85 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Via Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 6.­0.­01.­9300

  اندازه : 84.8 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ASUS X33SD BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 9.­0.­0.­222_­7.­2.­0.­45

  اندازه : 139.59 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 1.­1.­0.­0537

  اندازه : 33.95 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 6.­14.­10.­5361

  اندازه : 23.16 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0537

  اندازه : 38.71 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 8.­17.­12.­6721

  اندازه : 117.59 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.52 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 8.­15.­10.­2253

  اندازه : 59.73 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X33SD BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­8.­17.­26026

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 929 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.91 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­1.­42

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 386 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 10.86 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 331 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.28   انتشار : 8.­17.­12.­6639

  اندازه : 155.95 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X33SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 211

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 7.­7.­0.­489_­BT_­V6.­5.­0

  اندازه : 139.89 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Via Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 6.­0.­01.­9300

  اندازه : 84.8 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.19   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 4.41 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 1.­5.­0.­12

  اندازه : 11.63 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.08 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel(R) WiFi with Cliffside Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 41.57 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 5.­6.­0.­5600

  اندازه : 244.46 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 2.­0.­27.­0

  اندازه : 114.95 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­5.­0.­12

  اندازه : 11.59 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 1.­0.­0.­46

  اندازه : 187 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X33SD BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.33 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­0.­0.­0454

  اندازه : 38.02 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 189 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SceneSwitch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­8.­17.­26026

  اندازه : 16.08 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X33SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 209

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Via Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 6.­0.­01.­9600

  اندازه : 85.99 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 42.73 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.33 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­1.­42

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها