دانلود رایگان درایورهایASUS X35JG

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X35JG در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  203 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 8.­15.­10.­2202

  اندازه : 40.27 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 89.03 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 6.­0.­1.­6192

  اندازه : 74.67 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB978258

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 061.­005.­200.­280

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­8.­17.­26026

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­00.­0020

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AW-NE107 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 2003.­1.­0710.­2009

  اندازه : 17.16 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : 15.­1.­18.­0

  اندازه : 35.26 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.33 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • SceneSwitch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.02   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X35JG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 205

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 386 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 7.­021.­0531.­2010

  اندازه : 5.4 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­1.­41

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ASUS X35JG BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : 2.­1.­79.­384

  اندازه : 450.91 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Authentec Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 3.­1.­0.­35

  اندازه : 46.25 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 965 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.52 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 8.­17.­12.­6114

  اندازه : 146.36 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.28   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 47.75 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها