دانلود رایگان درایورهایASUS X36SG

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X36SG در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­5.­73.­0

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  193 جستجوها
 • ASUS X36SG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.03   انتشار : 203

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Authentec Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 3.­2.­1.­10

  اندازه : 45.81 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 236.17 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.08   انتشار : 1.­2.­0.­0587

  اندازه : 38.76 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Authentec Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.24   انتشار : 3.­2.­1.­10

  اندازه : 51.67 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 6.­0.­1.­6662

  اندازه : 108.23 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.03   انتشار : 15.­3.­17.­0

  اندازه : 43.75 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • ASUS X36SG درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 14.­2.­0.­10

  اندازه : 56.04 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 153.78 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 14.­2.­0.­10

  اندازه : 49.87 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.20   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X36SG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.03.26   انتشار : 204

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­1

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.01   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 061.­005.­200.­440

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 331 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 8.­15.­10.­2462

  اندازه : 68.42 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.20   انتشار : 3.­5.­2.­0

  اندازه : 4.72 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X36SG BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.21   انتشار : 2.­1.­4

  اندازه : 10.62 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­11.­7

  اندازه : 145.15 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 193 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X36SG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 202

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 15.­3.­50.­2

  اندازه : 80.31 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.20   انتشار : 8.­17.­12.­8548

  اندازه : 168.68 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 8.­15.­10.­2462

  اندازه : 86.06 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.10   انتشار : 2.­1.­39.­0

  اندازه : 133.36 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.26   انتشار : 3.­5.­46.­0

  اندازه : 5.51 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 3.­5.­2.­0

  اندازه : 4.72 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.14   انتشار : 8.­17.­12.­8548

  اندازه : 217.47 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 15.­3.­32.­1

  اندازه : 103.59 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.21   انتشار : 3.­5.­40.­0

  اندازه : 248.53 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 061.­005.­200.­440

  اندازه : 1.6 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.24   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.27   انتشار : 1.­2.­0.­0587

  اندازه : 40.02 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 386 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Authentec Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.17   انتشار : 3.­1.­0.­54

  اندازه : 46.27 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.08 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­0.­1.­6387

  اندازه : 95.83 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­8.­17.­26026

  اندازه : 16.08 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0.­0.­200

  اندازه : 37.03 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­8.­17.­26026

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها