دانلود رایگان درایورهایASUS X42F

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X42F در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­0.­17.­1

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­0.­0003

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 500

  اندازه : 938 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 45.54 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.5 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave GE781 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 8.­15.­10.­2102

  اندازه : 42.49 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 416

  اندازه : 935 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.97 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.05.26   انتشار : 409

  اندازه : 935 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.02   انتشار : 415

  اندازه : 935 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.15   انتشار : 502

  اندازه : 939 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.5 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 3.­0.­13

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • SRS Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 6.­0.­1.­6136

  اندازه : 101.02 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 2.31 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 446 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.03.26   انتشار : 404

  اندازه : 929 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.31   انتشار : 503

  اندازه : 939 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 1.­2.­20.­0

  اندازه : 88.62 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 8.­15.­10.­2102

  اندازه : 40.46 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 9.­0.­0.­202

  اندازه : 146.94 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.27   انتشار : 5.­10.­0.­5986

  اندازه : 35.9 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave USB2.­0 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 421

  اندازه : 938 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 38.14 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.01   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.45 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 6.­0.­23.­4

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 61.­5.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 1.­2.­20.­0

  اندازه : 93.19 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 5.­10.­0.­6088

  اندازه : 32.27 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6413

  اندازه : 105.87 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 6.­14.­10.­5160

  اندازه : 18.76 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.7 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 11.­28.­2009.­1202

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 383 Kb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 5.­10.­0.­6410

  اندازه : 51.4 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 89.03 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 40.18 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • ASUS X42F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 407

  اندازه : 935 Kb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 8.92 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها