دانلود رایگان درایورهایASUS X42JA

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X42JA در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  213 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­0.­0003

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  190 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • JMicron Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 2.­30.­2

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • AMD Graphics &­ Chipset Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 8.­723.­0.­0

  اندازه : 125.71 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Realtek SRS udio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 6.­0.­1.­6122

  اندازه : 75.23 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 7.­0.­5.­11

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 204

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 206

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­0.­17.­1

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 203

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AMD INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 202 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.27   انتشار : 207

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 7.­0.­5.­11

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.20   انتشار : 061.­005.­200.­310

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • AMD INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 175 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony_­CNF_­7129_­CR Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 061.­005.­200.­270

  اندازه : 2.92 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 208

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X42JA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 300

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AMD NB Filter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­3.­0.­49

  اندازه : 149 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.12 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.3 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 9.­0.­0.­202

  اندازه : 146.94 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AMD High Definition Audio Device درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 7.­11.­0.­7705

  اندازه : 214 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 379 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.18   انتشار : 8.­752.­0.­0

  اندازه : 130.46 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.07   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 5.17 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.67 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.20   انتشار : 061.­005.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AMD NB Filter درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­3.­0.­49

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Azurewave GE781 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 1.­0.­15.­94

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.1 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.21   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • AMD High Definition Audio Device درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 7.­11.­0.­7705

  اندازه : 184 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • Chicony_­CNF_­7129_­CR Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 061.­005.­200.­270

  اندازه : 2.9 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها