دانلود رایگان درایورهایASUS X42JB

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X42JB در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.08   انتشار : 203

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 900 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 212

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 379 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.01   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.45 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Azurewave USB2.­0 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 4.78 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.25   انتشار : 216

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 5.17 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.1 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.05.26   انتشار : 207

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 219

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.45 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 211

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.5 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 3.­0.­13

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.19   انتشار : 214

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.27   انتشار : 5.­10.­0.­5986

  اندازه : 35.9 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 879 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 220

  اندازه : 975 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.97 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 206

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 11.­28.­2009.­1202

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.5 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6413

  اندازه : 105.87 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Realtek Audio Diver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 6.­0.­1.­6000

  اندازه : 61.62 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 61.­5.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X42JB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.08   انتشار : 209

  اندازه : 973 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 5.­10.­0.­6410

  اندازه : 51.4 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.12 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • JMicron Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 6.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Intel 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 45.54 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها