دانلود رایگان درایورهایASUS X43SJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X43SJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  354 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.66 Mb   (ZIP)

  298 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  200 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 311

  اندازه : 1.11 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 219

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 116.52 Mb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 6.­0.­1.­6438

  اندازه : 100.61 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.9 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 155.9 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 309

  اندازه : 1.11 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 6.­0.­1.­6318

  اندازه : 89.98 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 156.21 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.11   انتشار : 317

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.25   انتشار : 313

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.91 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.31   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 38.71 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 37.45 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.22   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.7 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 118.36 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 15.­2.­8.­0

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : 11.­5.­0.­9

  اندازه : 61.29 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 1.­0.­67.­20443

  اندازه : 38.02 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.01.20   انتشار : 314

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 330 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 385 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 214

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.49 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 306

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 8.­17.­12.­6721

  اندازه : 154.85 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.9 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Rainbow Peak Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.66 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X43SJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 315

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.49 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 1.­0.­67.­20474

  اندازه : 38.29 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها