دانلود رایگان درایورهایASUS X44H

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X44H در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Athreo Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 9.­2.­0.­432

  اندازه : 21.51 Mb   (ZIP)

  10205 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 8.­15.­10.­2361

  اندازه : 64 Mb   (ZIP)

  978 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  766 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­0.­717.­0

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  755 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  696 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  641 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  630 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  610 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  586 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  579 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  529 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  482 جستجوها
 • Foxconn Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 3.­02.­11.­0000

  اندازه : 10.85 Mb   (ZIP)

  330 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  322 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.27   انتشار : 207

  اندازه : 1008 Kb   (ZIP)

  307 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 7.­4.­0.­90

  اندازه : 171.29 Mb   (ZIP)

  289 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  269 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6410

  اندازه : 99.49 Mb   (ZIP)

  263 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  259 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  256 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  248 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  245 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 7.­4.­0.­120

  اندازه : 172.52 Mb   (ZIP)

  245 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 7.­044.­0421.­2011

  اندازه : 5.51 Mb   (ZIP)

  244 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 6.­0.­1.­6438

  اندازه : 100.61 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 8.63 Mb   (ZIP)

  242 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 204

  اندازه : 1007 Kb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 7.­4.­0.­90

  اندازه : 171.29 Mb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.54 Mb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  235 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  232 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­0.­1.­6387

  اندازه : 95.83 Mb   (ZIP)

  230 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.27   انتشار : 1.­0.­26

  اندازه : 1.96 Mb   (ZIP)

  229 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : KB2502789

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  229 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 10.­0.­0.­205

  اندازه : 35.42 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­11.­7

  اندازه : 145.15 Mb   (ZIP)

  226 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  226 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 211

  اندازه : 1019 Kb   (ZIP)

  225 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.03   انتشار : KB2482122

  اندازه : 576 Kb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  223 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  220 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  220 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 8.63 Mb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 7.­044.­0421.­2011

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  217 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 1.­02.­0034

  اندازه : 13.63 Mb   (ZIP)

  216 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­1.­50.­1172

  اندازه : 6.83 Mb   (ZIP)

  216 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  215 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  213 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.08   انتشار : 2.­1.­2

  اندازه : 3.72 Mb   (ZIP)

  213 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­1

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.29   انتشار : 7.­044.­0421.­2011

  اندازه : 5.51 Mb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 209

  اندازه : 1018 Kb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­6754

  اندازه : 106.17 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.14 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • ASUS X44H درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­003.­0730.­2012

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  207 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  207 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  207 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  206 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 11.­5.­1.­7

  اندازه : 65.4 Mb   (ZIP)

  205 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  205 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 9.­1.­686.­35

  اندازه : 53.85 Mb   (ZIP)

  203 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 8.­15.­10.­2430

  اندازه : 68.37 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.14   انتشار : 7.­4.­0.­120

  اندازه : 172.52 Mb   (ZIP)

  198 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­1.­8400.­39030

  اندازه : 10.79 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 2.­2.­0

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  196 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.15   انتشار : 3.­1.­1

  اندازه : 25.28 Mb   (ZIP)

  195 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  194 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.86 Mb   (ZIP)

  193 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  190 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 153.78 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • ASUS X44H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.25   انتشار : 208

  اندازه : 1008 Kb   (ZIP)

  188 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها