دانلود رایگان درایورهایASUS X44HY

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X44HY در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­2.­1

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 205

  اندازه : 1008 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 7.­4.­0.­40

  اندازه : 197.46 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­003.­0730.­2012

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 8.­982.­10.­0000

  اندازه : 265.16 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 7.­4.­0.­90

  اندازه : 171.29 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ASUS X44HY درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 8.­982.­10.­0000

  اندازه : 266.38 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Athreo Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 9.­2.­0.­432

  اندازه : 21.51 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­1

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 6.­0.­1.­6438

  اندازه : 100.61 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.11   انتشار : 8.­982.­10.­0000

  اندازه : 205.73 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.03   انتشار : KB2482122

  اندازه : 576 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6410

  اندازه : 99.49 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­1.­50.­1172

  اندازه : 6.83 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­29

  اندازه : 25.25 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­0.­1.­6387

  اندازه : 95.83 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.27   انتشار : 207

  اندازه : 1008 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.25   انتشار : 208

  اندازه : 1008 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­6754

  اندازه : 106.17 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.02 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 8.­850.­0.­0000

  اندازه : 159.82 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Foxconn Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 3.­02.­11.­0000

  اندازه : 10.85 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.08   انتشار : 2.­1.­2

  اندازه : 3.72 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.20   انتشار : 209

  اندازه : 1018 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 8.63 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.20   انتشار : 1.­02.­0041

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­1.­8400.­39030

  اندازه : 10.79 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­0.­717.­0

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ASUS X44HY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 204

  اندازه : 1007 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.14 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 2.­1.­3

  اندازه : 3.72 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 2.­2.­0

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : KB2482122

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 11.­5.­1.­7

  اندازه : 65.4 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­11.­7

  اندازه : 145.15 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­23

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.20   انتشار : 9.­1.­675.­28

  اندازه : 53.78 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Foxconn WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 20.11 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها