دانلود رایگان درایورهایASUS X4GSN

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X4GSN در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 302

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 403

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  166 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 414

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 3.­0.­114.­13

  اندازه : 2.36 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 2.­103.­13.­11

  اندازه : 866 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 2.­6.­27.­160

  اندازه : 428.8 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­119.­1

  اندازه : 2.37 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.11   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 411

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 14.­0.­3.­3

  اندازه : 97.51 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.16   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 14.­2.­0.­10

  اندازه : 55.75 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 210

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 156.21 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.21   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.11   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 31.16 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­0.­81.­20584

  اندازه : 40.02 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 412

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 1.­0.­15

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X4GSN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 408

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.26   انتشار : 1.­0.­0.­0142

  اندازه : 13.65 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها