دانلود رایگان درایورهایASUS X4JE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X4JE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 15.­2.­8.­0

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 7.­4.­0.­40

  اندازه : 197.46 Mb   (ZIP)

  205 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  195 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­14.­10.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  187 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  178 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 5.­10.­0.­6278

  اندازه : 32.56 Mb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 386 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  173 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  169 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.3 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 10.86 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 8.­15.­10.­2321

  اندازه : 80.68 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 6.­0.­1.­6304

  اندازه : 90.09 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­0.­0.­0135

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 14.­0.­2.­2

  اندازه : 48.66 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 11.17 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • ASUS X4JE BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 15.­5.­4.­45

  اندازه : 75.97 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 11.­6.­0.­1030

  اندازه : 11.24 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : KB2502789

  اندازه : 453 Kb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.06   انتشار : 3.­0.­9

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ASUS X4JE BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­6.­3.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 94.54 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB978535

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­0.­1.­6343

  اندازه : 91.42 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 7.­4.­0.­40

  اندازه : 197.46 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 15.­5.­5.­47

  اندازه : 77.28 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 3.­7.­000

  اندازه : 33.12 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.12   انتشار : 2.­6.­23.­124

  اندازه : 446.66 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 3.­7.­0

  اندازه : 27.02 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­0.­0.­0454

  اندازه : 38.02 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 6.­0.­1.­6304

  اندازه : 90.09 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 14.­0.­3.­3

  اندازه : 48.7 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.04   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 2.­1.­41.­0

  اندازه : 131.01 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­6.­0.­1030

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 9.­17.­10.­2857

  اندازه : 109.07 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­0.­2.­0518

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.8 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2857

  اندازه : 138.45 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 3.­7.­000

  اندازه : 27.02 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB981208

  اندازه : 777 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB981208

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها