دانلود رایگان درایورهایASUS X4JSJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X4JSJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­10.­5

  اندازه : 130.87 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 3.­70.­2281.­00

  اندازه : 60.19 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 5.­10.­0.­6278

  اندازه : 32.56 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 155.9 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 301

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • SceneSwitch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 15.­3.­50.­2

  اندازه : 80.31 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 330 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 313

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­1.­8400.­39030

  اندازه : 10.79 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 182.21 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 385 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 2.­3.­3.­51

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 6.­14.­12.­6813

  اندازه : 97.4 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 6.­0.­1.­6348

  اندازه : 83.49 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.21   انتشار : 3.­5.­40.­0

  اندازه : 248.53 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1252

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 306

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.49 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­5.­73.­0

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 8.­17.­12.­6721

  اندازه : 154.85 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 52.43 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 65.49 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Infineon Trusted Plat درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 4.­3.­000.­3137

  اندازه : 33.56 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­6728

  اندازه : 114.89 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 116.52 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 3.­70.­2281.­00

  اندازه : 60.19 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 33.95 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.20   انتشار : 312

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 13.­1.­3.­0

  اندازه : 56.16 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 6.­1.­7600.­10010

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X4JSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.03   انتشار : 308

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X4JSJ درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 41.57 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها