دانلود رایگان درایورهایASUS X4KSF

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X4KSF در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.24   انتشار : 223

  اندازه : 1.29 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.15   انتشار : 6.­0.­1.­6423

  اندازه : 99.53 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 2.­1.­0

  اندازه : 3.57 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : 11.­5.­0.­9

  اندازه : 61.29 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 11.17 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.10.18   انتشار : 218

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 209

  اندازه : 1.27 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 1.­7.­17.­25416

  اندازه : 7.91 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.12   انتشار : 212

  اندازه : 1.27 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Music Maker Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 17.­0.­2.­22

  اندازه : 207.48 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.25   انتشار : 219

  اندازه : 1.29 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • RAINBOW Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 2.­0.­0

  اندازه : 6.28 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 8.­17.­12.­6874

  اندازه : 154.98 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 2.­0.­2

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 213

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Music Now Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 1.­0.­5.­0

  اندازه : 335.48 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 8.­15.­10.­2361

  اندازه : 64 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.08   انتشار : 2.­1.­2

  اندازه : 3.72 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 1.­12.­9.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­0.­1.­6387

  اندازه : 95.83 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 1.­0.­15

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X4KSF BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها