دانلود رایگان درایورهایASUS X51RL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X51RL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Azurewave_­GE-780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 5.­2.­0.­169_­V5.­3.­0.­85

  اندازه : 12.17 Mb   (ZIP)

  226 جستجوها
 • ASUS X51RL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.09.14   انتشار : 201

  اندازه : 439 Kb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 3.­0.­0028

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.10   انتشار : 6.­11.­13.­01

  اندازه : 1002 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 6.­103.­126.­2007

  اندازه : 3.77 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 6.­0.­1.­5374

  اندازه : 14.67 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.05   انتشار : 1.­00.­0020

  اندازه : 5.36 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ASUS X51RL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.11.06   انتشار : 202

  اندازه : 439 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 5.­10.­0.­5319

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Ricoh_­R5C841 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AW-GE740 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 4.­2.­0.­384_­V4.­2.­2.­27

  اندازه : 8.67 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 8.­40

  اندازه : 107.24 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1013 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 5.­663.­1212.­2006

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.5 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Azurewave_­AW-GE740_­780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 7.­2.­0.­199

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ASUS X51RL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.12.17   انتشار : 203

  اندازه : 439 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 2.­5.­4

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.16   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 2.­15

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 8.­392

  اندازه : 96.96 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.01 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • ASUS X51RL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.03.17   انتشار : 204

  اندازه : 439 Kb   (ZIP)

  27 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها