دانلود رایگان درایورهایASUS X52F

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X52F در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  185 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  184 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • ASUS X52F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.10   انتشار : 214

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 6.19 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 5.­20.­1002.­3

  اندازه : 10.71 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.07 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­3.­9.­0

  اندازه : 113.63 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 73.68 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ASUS X52F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.17   انتشار : 210

  اندازه : 1.12 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 6.­0.­14.­11

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­0.­17.­1

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Intel 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Wallpapers درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : ASUS

  اندازه : 1.62 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.16 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 0001.­0041.­2009.­0304

  اندازه : 12.71 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ASUS X52F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 208

  اندازه : 1.12 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 68.89 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • SRS Premium Sound درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­12.­0600

  اندازه : 4.01 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 38.14 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 3.­73.­0.­0

  اندازه : 25.38 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 89.03 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­5.­3.­1

  اندازه : 7.52 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 2.31 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 5.­20.­1002.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 1.­2.­20.­0

  اندازه : 88.62 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X52F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.12   انتشار : 212

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 6.19 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 386 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 3.­0

  اندازه : 147.01 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 40.18 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X52F BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 22.24 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 9.­0.­0.­222_­7.­2.­0.­45

  اندازه : 139.59 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 6.­0.­23.­4

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­5.­3.­1

  اندازه : 7.47 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.97 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­0.­20

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 18.81 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 9.­0.­0.­222_­V7.­1.­0.­22

  اندازه : 146.77 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 4.­111.­0.­63

  اندازه : 52 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 5.­10.­1046.­3

  اندازه : 10.72 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 7.­0.­5.­13

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave GE781 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.10   انتشار : 8.­15.­10.­2104

  اندازه : 40.22 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­1.­42

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها