دانلود رایگان درایورهایASUS X53BY

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53BY در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 221

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  576 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.25   انتشار : 220

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 8.­813.­0.­0000

  اندازه : 132.82 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 9.­0.­0.­4

  اندازه : 15.68 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 8.­901.­3.­5000

  اندازه : 172.87 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.03   انتشار : 6.­0.­1.­6403

  اندازه : 124.58 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.12   انتشار : 214

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.53 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­02.­0036

  اندازه : 13.82 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­1.­0

  اندازه : 4.11 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 3.­0.­23

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 24.99 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : KB2502789

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­42.­0304.­2011

  اندازه : 5.51 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.17   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.55 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Sentelic Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 9.­1.­5.­8

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Liteon BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 211

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.13   انتشار : 8.­880.­0.­0000

  اندازه : 167.33 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.13   انتشار : 217

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.28   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.53 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 9.­0.­4.­4

  اندازه : 31.16 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.01   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.13   انتشار : 215

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 6.­0.­1.­6307

  اندازه : 90.09 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 133.5 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.12   انتشار : 9.­0.­2.­8

  اندازه : 15.66 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 6.­0.­1.­6329

  اندازه : 109.36 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 9.­0.­4.­4

  اندازه : 15.67 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 7.­42.­0304.­2011

  اندازه : 5.49 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.09   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6403

  اندازه : 124.58 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Liteon Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 9.­0.­0.­223

  اندازه : 15.96 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 223

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 17.62 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.03 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.33 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­22

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Liteon Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­317

  اندازه : 15.48 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 8.­861.­0.­0000

  اندازه : 157.57 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­0.­20

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 9.­0.­0.­223

  اندازه : 15.96 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 8.­930.­13.­6000

  اندازه : 207.23 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 8.­813.­0.­0000

  اندازه : 132.82 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 210 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 8.­862.­0.­0000

  اندازه : 157.56 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 8.­862.­0.­0000

  اندازه : 157.56 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.13   انتشار : 8.­880.­0.­0000

  اندازه : 165.51 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.55 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 183 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 8.­861.­0.­0000

  اندازه : 157.57 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ASUS X53BY BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.04   انتشار : 213

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 8.­831.­3.­1000

  اندازه : 273.37 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 120.64 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها