دانلود رایگان درایورهایASUS X53E

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53E در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  223 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  217 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  202 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­14.­2.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  174 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.04   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 6.­0.­1.­6304

  اندازه : 90.09 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • ASUS X53E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 217

  اندازه : 1011 Kb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 9.­0.­0.­222_­7.­2.­0.­45

  اندازه : 139.59 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • ASUS X53E BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­0.­0315

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­1.­0489

  اندازه : 38.32 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 155.9 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1005.­10.­1123.­2010

  اندازه : 26 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ASUS X53E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 214

  اندازه : 1011 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­0.­28

  اندازه : 25.18 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB974476

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 061.­005.­200.­440

  اندازه : 1.6 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.31   انتشار : 1.­02.­0037

  اندازه : 13.68 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X53E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.03.09   انتشار : 218

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AiCharger درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.14   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 559 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB974476

  اندازه : 458 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­6728

  اندازه : 114.89 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 11.­6.­0.­1030

  اندازه : 11.24 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 8.­15.­10.­2253

  اندازه : 59.73 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.26   انتشار : 1.­0.­0.­0142

  اندازه : 13.65 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 8.­15.­10.­2462

  اندازه : 86.06 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­1.­0

  اندازه : 4.11 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­0.­0.­0454

  اندازه : 38.02 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­6.­3.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X53E درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­1.­2

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X53E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 221

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.9 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 7.­4.­0.­40

  اندازه : 197.46 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : KB2482122

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.33 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0537

  اندازه : 38.71 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1252

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.27   انتشار : 14.­0.­3.­3

  اندازه : 97.51 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB975599

  اندازه : 205 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB975599

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 11.17 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Foxconn WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 20.11 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­4.­5.­0

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.01 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 15.­5.­5.­47

  اندازه : 85.96 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 6.­0.­1.­6273

  اندازه : 81.44 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها