دانلود رایگان درایورهایASUS X53Ka

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Ka در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.22   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Wireless Console درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.06.22   انتشار : 6.­21.­70.­002

  اندازه : 2.65 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.05   انتشار : 1.­00.­0020

  اندازه : 5.36 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave_­AM-1C007 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­7.­0828.­1

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • YUAN_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 2.­3.­3.­4_­V1.­4.­9354

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • LiteOn_­TVT-1060 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.06.22   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.10   انتشار : 7.­0.­1301.­2.­1

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.06.22   انتشار : 61.­005.­028.­170

  اندازه : 2.65 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • WL-170G Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.10   انتشار : 4.­102.­15.­56

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 3.­00

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 6.­21.­70.­003

  اندازه : 2.65 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­3.­3.­4

  اندازه : 516 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.6 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X53Ka BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.12.17   انتشار : 211

  اندازه : 512 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X53Ka BIOS

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK0100 ACPI UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.26   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.15   انتشار : 6.­0.­1.­5477

  اندازه : 17.47 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X53Ka BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.11.28   انتشار : 212

  اندازه : 513 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ASUS X53Ka نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.02   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.53 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Virtual Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Azurewave WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 7.­2.­0.­199

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ASUS X53Ka BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.09.04   انتشار : 209

  اندازه : 511 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 8.­401

  اندازه : 108.92 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 6.­191.­0305.­2007

  اندازه : 3.91 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 2.­5.­4

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها