دانلود رایگان درایورهایASUS X53Sc

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Sc در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 206

  اندازه : 1.14 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 11.17 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi with Cliffside Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 216

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.21   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.91 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.49 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 65.63 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­14.­10.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 330 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.22   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 208

  اندازه : 1.14 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.66 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.12.12   انتشار : 221

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • RAINBOW Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 8.­17.­12.­6856

  اندازه : 116.43 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.08 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 385 Kb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.22   انتشار : 8.­17.­12.­6856

  اندازه : 154.38 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • ASUS X53Sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 204

  اندازه : 1.14 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها