دانلود رایگان درایورهایASUS X53SD

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53SD در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­1.­4

  اندازه : 25.29 Mb   (ZIP)

  249 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1005.­12.­0105.­2011

  اندازه : 27.98 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0022

  اندازه : 11.43 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 14.­2.­0.­10

  اندازه : 56.04 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ASUS X53SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 205

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 1.­0.­90.­20620

  اندازه : 36.4 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 1.­0.­90.­20620

  اندازه : 35.69 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 8.­15.­10.­2462

  اندازه : 68.42 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X53SD BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­32.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X53SD درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.86 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.27   انتشار : 3.­0.­29

  اندازه : 25.25 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­1.­10

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 8.­15.­10.­2462

  اندازه : 86.06 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 3.­0.­7

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 66.52 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB975599

  اندازه : 205 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­6716

  اندازه : 114.87 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­1.­10

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.02   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 97.79 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 6.­5.­1035.­26

  اندازه : 26.07 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.49 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.05   انتشار : 7.­4.­0.­103

  اندازه : 172.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.01   انتشار : 6.­0.­1.­6499

  اندازه : 105.31 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 74.41 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 7.5 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­10.­5

  اندازه : 130.87 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 2.­1.­23.­0

  اندازه : 21.57 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.03   انتشار : 15.­3.­17.­0

  اندازه : 43.75 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : KB2482122

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB974476

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 6.­5.­1035.­26

  اندازه : 29.06 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.10   انتشار : 2.­0.­8.­8

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­14.­2.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.16   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 8.46 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 8.­0.­5.­5

  اندازه : 61.69 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X53SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 208

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X53SD BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 8.­17.­12.­8564

  اندازه : 217.47 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB981208

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 6.­0.­1.­6499

  اندازه : 95.85 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB978258

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 7.­4.­0.­115

  اندازه : 172.49 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1252

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS X53SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 204

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­03.­0002

  اندازه : 15.27 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 1.­02.­0035

  اندازه : 13.8 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­0.­81.­20601

  اندازه : 36.37 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها