دانلود رایگان درایورهایASUS X53Sv

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Sv در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.05   انتشار : 6.­0.­1.­6294

  اندازه : 89.65 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Sinosun TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : 3.­0.­31.­1116

  اندازه : 21.99 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Data Security Manager Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 6.­64.­1.­5

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 3.­0.­0029

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X53Sv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 210

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • RainbowPeak BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 1.­0.­67.­20474

  اندازه : 37.19 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : 5.­10.­0.­5449

  اندازه : 21.83 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 15.­2.­8.­0

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Nvidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 6.­14.­11.­7431

  اندازه : 70.46 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­17.­12.­6813

  اندازه : 155.9 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.21   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.22   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AverMedia_­A301 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : 1.­6.­0.­82

  اندازه : 1.39 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.7 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 2.­3.­7.­4

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X53Sv BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • D-MAX_­GD-6A31 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.22   انتشار : 6.­10.­70.­008

  اندازه : 4.6 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : 11.­1.­1.­2

  اندازه : 33.25 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.09   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 9.­0.­0.­222_­7.­2.­0.­45

  اندازه : 139.59 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 385 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • RAINBOW Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.08   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 2.47 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 2.­0.­27.­0

  اندازه : 114.95 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 65.63 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi with Cliffside Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • InstantFun Application?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.22   انتشار : 8.­17.­12.­6856

  اندازه : 154.38 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.89 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 42.73 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.09   انتشار : 6.­0.­2.­73_­V6.­0.­2.­38

  اندازه : 8.54 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 6.­0.­1.­6294

  اندازه : 81.62 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X53Sv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 320

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 8.­17.­12.­6686

  اندازه : 155.48 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 6.­0.­1.­6294

  اندازه : 90.05 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.5 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.06   انتشار : kb888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 14.­0.­3.­3

  اندازه : 97.51 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 330 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.33 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها