دانلود رایگان درایورهایASUS X53TK

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53TK در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­02.­0036

  اندازه : 13.82 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0022

  اندازه : 11.43 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 5.61 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ASUS X53TK BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.01.05   انتشار : 206

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­9

  اندازه : 62.08 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 133.5 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 7.­43.­0321.­2011

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AMD Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 8.­982.­7.­0000

  اندازه : 209 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 24.99 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X53TK BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­32.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 8.­973.­0.­0000

  اندازه : 210.12 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.06   انتشار : 2.­0.­5

  اندازه : 4.64 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • AMD System Monitor درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.11   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 955 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 7.5 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­200

  اندازه : 39.1 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ASUS X53TK درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 8.­0.­0.­206

  اندازه : 180.26 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 133.5 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 8.­941.­4.­3000

  اندازه : 223.41 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­1.­8400.­30136

  اندازه : 11.24 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­0.­1.­6657

  اندازه : 125.73 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 17.62 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Sentelic Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 9.­1.­5.­8

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.30   انتشار : 8.­941.­0.­0000

  اندازه : 223.4 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­2.­1.­321

  اندازه : 252 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­1.­4

  اندازه : 25.29 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.28   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.03 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 8.­903.­0.­0000

  اندازه : 173.94 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها