دانلود رایگان درایورهایASUS X53U

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53U در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 9.­0.­0.­223

  اندازه : 15.96 Mb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 37.59 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.13   انتشار : 215

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 9.­0.­0.­4

  اندازه : 15.68 Mb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Sentelic Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 9.­1.­5.­8

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 8.­862.­0.­0000

  اندازه : 157.56 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.20   انتشار : 3.­1.­1

  اندازه : 25.28 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­200

  اندازه : 39.1 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.28   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.53 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6403

  اندازه : 124.58 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 221

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Liteon Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 9.­0.­0.­223

  اندازه : 15.96 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.01   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.27   انتشار : 1.­0.­26

  اندازه : 1.96 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : KB2502789

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 6.­0.­1.­6329

  اندازه : 109.36 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.55 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 211

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.13   انتشار : 217

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 7.­38.­113.­2011

  اندازه : 5.47 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.25   انتشار : 220

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Liteon Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­317

  اندازه : 15.48 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­1.­0

  اندازه : 4.11 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 8.­930.­13.­6000

  اندازه : 207.23 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­0.­20

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 120.64 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 17.62 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 8.­831.­3.­1000

  اندازه : 273.37 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 6.­0.­1.­6307

  اندازه : 90.09 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ASUS X53U درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 210 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Liteon BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­0.­1.­6657

  اندازه : 125.73 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 9.­2.­0.­206

  اندازه : 33.55 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 8.­861.­0.­0000

  اندازه : 157.57 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 8.­813.­0.­0000

  اندازه : 132.82 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.12   انتشار : 9.­0.­2.­8

  اندازه : 15.66 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 9.­0.­4.­4

  اندازه : 15.67 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.49 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 8.63 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.33 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­2.­1

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 6.­1.­8400.­30136

  اندازه : 11.24 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 8.63 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.03 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 133.5 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 8.­813.­0.­0000

  اندازه : 132.82 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 24.99 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.17   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.55 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 9.­0.­4.­4

  اندازه : 31.16 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 8.­0.­0.­206

  اندازه : 180.26 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.53 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 8.­901.­3.­5000

  اندازه : 172.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X53U BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها