دانلود رایگان درایورهایASUS X53Z

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Z در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 8.­903.­0.­0000

  اندازه : 173.94 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.29   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.53 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS X53Z BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.03 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.06   انتشار : 7.­43.­0321.­2011

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 24.99 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X53Z BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 2.­32.­2

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 183 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.01   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 8.­882.­0.­0000

  اندازه : 168.4 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Sentelic Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 9.­1.­5.­8

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 7.­42.­0304.­2011

  اندازه : 5.49 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AMD System Monitor درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.11   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 955 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­2.­1.­321

  اندازه : 252 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6482

  اندازه : 133.5 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X53Z BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­32.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Liteon BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­2.­1.­321

  اندازه : 225 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Liteon Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­317

  اندازه : 15.48 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.06   انتشار : 2.­0.­5

  اندازه : 4.64 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­1.­0

  اندازه : 4.11 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 210 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.28   انتشار : 6.­1.­7600.­30127

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X53Z BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 2.­32.­3

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 4.64 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 7.5 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.49 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 8.­882.­0.­0000

  اندازه : 168.4 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 17.62 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.19   انتشار : 1.­02.­0036

  اندازه : 13.82 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X53Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 214

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.01   انتشار : 6.­0.­1.­6418

  اندازه : 125.77 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.31   انتشار : 1.­02.­0034

  اندازه : 13.67 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 8.­901.­0.­0000

  اندازه : 172.66 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 9.­0.­6.­2

  اندازه : 21.45 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 3.­0.­7

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 7.­43.­0321.­2011

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 9.­0.­0.­223

  اندازه : 15.96 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها