دانلود رایگان درایورهایASUS X54C

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X54C در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.05   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  2516 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 153.78 Mb   (ZIP)

  299 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  267 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 1.­02.­0034

  اندازه : 13.63 Mb   (ZIP)

  262 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­5.­1035.­26

  اندازه : 52.67 Mb   (ZIP)

  255 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  239 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  216 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  174 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.26   انتشار : 207

  اندازه : 980 Kb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  155 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 113.25 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.04 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 10.13 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­14.­10.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 202

  اندازه : 978 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 205

  اندازه : 980 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 8.46 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : KB2502789

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 8.­15.­10.­2559

  اندازه : 87.34 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 9.­2.­0.­1030

  اندازه : 2.52 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 6.­0.­1.­6454

  اندازه : 100.99 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.30   انتشار : 3.­0.­32

  اندازه : 9.44 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Qualcomm Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.24   انتشار : 7.­4.­0.­170

  اندازه : 110.39 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 6.­5.­1035.­26

  اندازه : 26.07 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 3.­1.­3

  اندازه : 25.28 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­0.­0.­206

  اندازه : 180.24 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Foxconn Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 3.­02.­11.­0000

  اندازه : 10.85 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 210

  اندازه : 982 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 2.­2.­0

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 189 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 8.­15.­10.­2476

  اندازه : 68.41 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.31   انتشار : 7.­4.­0.­110

  اندازه : 172.31 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 10.­0.­0.­205

  اندازه : 35.42 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 1.­03.­0002

  اندازه : 15.27 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 7.­4.­0.­110

  اندازه : 172.31 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 1.­02.­0041

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­514

  اندازه : 12.78 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­1.­50.­1172

  اندازه : 6.83 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Update Thermal Policy BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 204

  اندازه : 980 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.01.16   انتشار : 203

  اندازه : 979 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­11.­7

  اندازه : 145.15 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 6.­0.­1.­6710

  اندازه : 229.35 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 6.­0.­1.­6454

  اندازه : 100.99 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­29

  اندازه : 25.25 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.3 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.13   انتشار : 208

  اندازه : 980 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 2.­3.­3

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­1

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­2.­1

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X54C BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X54C درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها