دانلود رایگان درایورهایASUS X54HR

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X54HR در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  229 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  194 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 201

  اندازه : 977 Kb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 6.­0.­1.­6438

  اندازه : 100.61 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 1.­2.­0

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­1.­10

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 9.­1.­686.­35

  اندازه : 53.85 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 1.­02.­0041

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 9.­1.­675.­24

  اندازه : 53.76 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 11.16 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 203

  اندازه : 979 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.13   انتشار : 205

  اندازه : 979 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 9.­2.­0.­446

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 7.­4.­0.­90

  اندازه : 171.29 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Foxconn Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 3.­02.­07.­0000

  اندازه : 15.62 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 3.­0.­7

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 6.­0.­1.­6438

  اندازه : 100.61 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Foxconn WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 20.11 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Foxconn Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.03   انتشار : 3.­02.­11.­0000

  اندازه : 10.85 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.12.04   انتشار : 8.­930.­00000

  اندازه : 209.54 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Foxconn BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­0.­717.­0

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 202

  اندازه : 979 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­1.­50.­1172

  اندازه : 6.83 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 2.­40.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 6.­0.­1.­6710

  اندازه : 229.35 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 1.­02.­0040

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­11.­7

  اندازه : 145.15 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.02 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X54HR درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­1.­2

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 4 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ASUS X54HR BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 8.46 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 2.­1.­5

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 10.­0.­0.­205

  اندازه : 35.42 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.18   انتشار : 2.­2.­0

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 189 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­0.­5.­1

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X54HR درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.15   انتشار : 1.­2.­1

  اندازه : 12.62 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.16   انتشار : 8.­901.­0.­0000

  اندازه : 176.34 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.27   انتشار : 1.­0.­26

  اندازه : 1.96 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AMD Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.06   انتشار : 9.­003.­0.­0000

  اندازه : 208.74 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها