دانلود رایگان درایورهایASUS X555LD

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X555LD در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 10.­18.­10.­3496.­01

  اندازه : 142.46 Mb   (ZIP)

  628 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.24   انتشار : 3.­2.­8

  اندازه : 9.81 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.29   انتشار : 12.­8.­0.­1016

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 9.­18.­13.­3302.­02

  اندازه : 346.11 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Broadcom BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 12.­0.­0.­9590

  اندازه : 8.27 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.24   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 10.86 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.16   انتشار : 307

  اندازه : 2.1 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 1.­0.­0034

  اندازه : 12.72 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Realtek BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.15   انتشار : 3.­806.­806.­022814

  اندازه : 60.87 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.13   انتشار : 8.­033.­0529.­2014

  اندازه : 5.81 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Realtek Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.28   انتشار : 2012.­14.­0417.­2014

  اندازه : 40.23 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 9.­4.­0.­1027

  اندازه : 5.36 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 6.­0.­1.­7224

  اندازه : 118.72 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.28   انتشار : 8.­031.­0423.­2014

  اندازه : 5.81 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.26   انتشار : 9.­6.­0.­1038

  اندازه : 114.31 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Broadcom Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 6.­30.­223.­228

  اندازه : 15.51 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Qualcomm Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.27   انتشار : 8.­0.­1.­318

  اندازه : 94.48 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.09.15   انتشار : 310

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.09.03   انتشار : 309

  اندازه : 2.1 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Broadcom BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.06   انتشار : 12.­0.­0.­9800

  اندازه : 92.74 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 10.­18.­10.­3496.­01

  اندازه : 142.46 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 302

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 1.­0.­0036

  اندازه : 12.16 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Wireless Radio Control (A to make you switch Airplane mode(Wireless) On/­Off) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.26   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 158 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.13   انتشار : 305

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.29   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 157 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Intel® Dynamic Plat درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.26   انتشار : 7.­1.­0.­2105

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.02   انتشار : 3.­2.­9

  اندازه : 9.83 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 3.­01.­0003

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 6.­2.­9200.­39048

  اندازه : 10.47 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.24   انتشار : 10.­0.­0.­287

  اندازه : 39.51 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.30   انتشار : 303

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Realtek Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.12   انتشار : 2012.­7.­1231.­2013

  اندازه : 42.91 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Smart Gesture (Touchpad ) [Please update ATK Package V1.­0.­0020 or later in advance] درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.24   انتشار : 2.­2.­14

  اندازه : 28.45 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X555LD BIOS

  برای : Other, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 2.­42.­0

  اندازه : 373 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها