دانلود رایگان درایورهایASUS X56VA

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X56VA در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 24.58 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A53 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 2.­7.­0320.­4

  اندازه : 1.38 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­0.­1.­5595

  اندازه : 19.45 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­09

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Azureware NE771 Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 7.­6.­1.­122

  اندازه : 27.36 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 8.­476

  اندازه : 113.52 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 6.­12.­16.­0

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.56 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­07

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 10.71 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.22   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.18   انتشار : 9.­0.­0.­1011

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : 5.­702.­0806.­2008

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 1.­0.­12

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • D-Max_­GD-8A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­11.­700.­004

  اندازه : 5.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X56VA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 210

  اندازه : 651 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­5.­0_­V2.­3.­3.­18

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 7.­6.­1.­149

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.20   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 11.­5.­0.­32

  اندازه : 36 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : 7.­0.­0002

  اندازه : 7.3 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 12.­0.­0.­73

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 1.­6.­0.­1034

  اندازه : 25.82 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Option_­GTM378 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.74 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 0.­8.­3.­0

  اندازه : 173.37 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 2.­0.­0023

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 30.36 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 5.55 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.01   انتشار : 12.­1.­2.­1

  اندازه : 33.38 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 33.34 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 12.48 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS X56VA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 206

  اندازه : 650 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X56VA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 211

  اندازه : 651 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel WiMax درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 3.­12.­3.­16

  اندازه : 10.82 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Motolora Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­12.­16

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X56VA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 204

  اندازه : 640 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Option_­GTM378 WLAN and Application(3.­5G wireless card) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.77 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 2.­3.­3.­23_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 61.­005.­033.­110

  اندازه : 567 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 8.­2.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X56VA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 205

  اندازه : 647 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 5.­10.­0.­5713

  اندازه : 29.4 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 6.­0.­1.­5667

  اندازه : 22.18 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Ricoh_­R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها