دانلود رایگان درایورهایASUS X58LE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X58LE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 7.­6.­1.­149

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 7.­4.­2.­15

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.26   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 2.­2.­97.­0

  اندازه : 718 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 2.­2.­97.­0

  اندازه : 756 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Microsoft HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : Q934428

  اندازه : 11.9 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ASUS X58LE سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : AS04

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 324 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 274 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 0.­8.­8.­9

  اندازه : 165.52 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : 5.­10.­0.­5745

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 1.­00.­0040

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Cantiga Express Chipset Family درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 6.­14.­10.­5009

  اندازه : 13.81 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.48 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X58LE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 202

  اندازه : 542 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • CHICONY USB2.­0 UVC 1.­3M WebCam درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 61.­005.­200.­200

  اندازه : 746 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­10.­1930

  اندازه : 22.94 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.08   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 8.­3.­0.­1018

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.06   انتشار : 5.­707.­1030.­2008

  اندازه : 4.54 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 2.­1.­88.­01

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 2.­1.­88.­01

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 6.­12.­25.­05

  اندازه : 2.91 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.11   انتشار : 6.­5801.­77.­6

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.06   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 146 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.11   انتشار : 061.­005.­200.­180

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 7.­15.­10.­1599

  اندازه : 20.1 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­10.­1930

  اندازه : 22.77 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 7.­15.­10.­1599

  اندازه : 20.91 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها