دانلود رایگان درایورهایASUS X5AVn

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5AVn در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 33.34 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.56 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Azurewave_­AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 15.37 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • YUAN_­MC872-1D TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 334 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­5801.­77.­003

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­15.­11.­8619

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ASUS X5AVn BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.13   انتشار : 212

  اندازه : 696 Kb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­0.­5.­0

  اندازه : 7.47 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­5951

  اندازه : 38.91 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.24   انتشار : 1.­0.­5.­8

  اندازه : 309.26 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 30.36 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­24

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • UPEK Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­2.­0.­190

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­15.­11.­8619

  اندازه : 90.81 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 8.79 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 24.39 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • UPEK Fingerprint درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 1.­2.­0.­190

  اندازه : 5.46 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­0002

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.29   انتشار : 1.­00.­0038

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • YUAN_­MC770 &­ MC872-1D TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 5.6 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 2.­3.­3.­18_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Option_­GTM378 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.74 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI03 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 3.­0.­2.­4

  اندازه : 92.79 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­0.­1.­5672

  اندازه : 22.22 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 5.­708.­1030.­2008

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­207.­0606.­2008

  اندازه : 4.56 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها