دانلود رایگان درایورهایASUS X5BVF

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5BVF در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  274 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  235 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 61.­5.­200.­200

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Screen Saver Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : N51

  اندازه : 8.39 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 61.­005.­200.­200

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.72 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­3.­3.­23_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 4.32 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 24.39 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­3.­3.­23_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • UPEK Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­2.­0.­190

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Splendid Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­02.­0023

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 3 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.24   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 367 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel 5100/­5150/­5300/­5350 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 28.5 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 7.­15.­11.­7915

  اندازه : 89.59 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.07   انتشار : 1.­7.­0.­1029

  اندازه : 30.98 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.25   انتشار : 1.­2.­13.­35

  اندازه : 310.47 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 1.­9.­2.­111

  اندازه : 41.58 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­9.­2.­111

  اندازه : 20.41 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • SUYIN 2.­0M UVC Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 6.­5801.­77.­7

  اندازه : 3.46 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.12   انتشار : 6.­0.­1.­5745

  اندازه : 29.54 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­10.­0.­1012

  اندازه : 31.22 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel 5100/­5150/­5300/­5350 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 33.27 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X5BVF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.13   انتشار : 305

  اندازه : 657 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel WiMax Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 4.­1.­20.­13

  اندازه : 8.56 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X5BVF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.04.03   انتشار : 301

  اندازه : 682 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.12   انتشار : 7.­0.­0002

  اندازه : 7.28 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : N51

  اندازه : 466 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 30.36 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 15.16 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­15.­11.­8619

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­5951

  اندازه : 38.91 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.23   انتشار : 1.­0.­0045

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 10.49 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­55.­03

  اندازه : 3.48 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.24   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel WiMax Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 4.­1.­20.­13

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­0.­5.­6

  اندازه : 307.7 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 7.­6.­1.­162

  اندازه : 20.31 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 7.­15.­11.­7915

  اندازه : 73.41 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­15.­11.­8619

  اندازه : 90.81 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 10.17 Mb   (RAR)

  51 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 0 b   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 6.­208.­0729.­2008

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Virtual Camera Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها