دانلود رایگان درایورهایASUS X5CQ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5CQ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 8.­15.­10.­1968

  اندازه : 50.25 Mb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  232 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  215 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  213 جستجوها
 • Option Wireless Wide Area Network Device and Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 3.­1.­0.­1107_­V5.­0.­26.­

  اندازه : 3.5 Mb   (ZIP)

  213 جستجوها
 • Authentec AES1610_­AES2550 Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­4.­0.­139

  اندازه : 5.2 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.23   انتشار : 1.­1.­0013

  اندازه : 3.89 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 3.­65.­1.­0

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  192 جستجوها
 • F52A/­Q SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­15.­10.­1666

  اندازه : 20.91 Mb   (ZIP)

  186 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  178 جستجوها
 • Fingerprint Authentec درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­4.­0.­139

  اندازه : 5.06 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 764 Kb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  166 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  165 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  163 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • ASUS X5CQ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.05   انتشار : 206

  اندازه : 725 Kb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 0011.­0015.­2009.­1002

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­14.­10.­5039

  اندازه : 13.28 Mb   (ZIP)

  155 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 318 Kb   (ZIP)

  153 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 370 Kb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 12.­2.­3.­0

  اندازه : 20.37 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • Intel 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 33.2 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 22.76 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI0X Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1.­0.­0049

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Realtek RTS51XX Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­0.­6000.­20130

  اندازه : 9.67 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­12.­25

  اندازه : 2.93 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 12.­2.­3.­0

  اندازه : 20.37 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.13   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 3 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Chicony CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 61.­5.­200.­240

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­0.­6000.­84

  اندازه : 6.98 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 1.­1.­7.­2

  اندازه : 294.51 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 30.36 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 0001.­0026.­2009.­0226

  اندازه : 11.22 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.30   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.17 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 0001.­0026.­2008.­0226

  اندازه : 11.2 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 0011.­0015.­2009.­1002

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 2.­0.­0003

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 18.71 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 5.­718.­0323.­2009

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 0001.­0026.­2009.­0226

  اندازه : 11.14 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • AW-NE785 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­7.­0.­231

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 1.81 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 7.66 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 7.­0.­5.­2

  اندازه : 5.21 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 3.­0.­9

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها