دانلود رایگان درایورهایASUS X5DC

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DC در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 1.­7.­17.­25416

  اندازه : 7.91 Mb   (ZIP)

  245 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 1.09 Mb   (ZIP)

  174 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 0001.­0041.­2009.­0304

  اندازه : 12.71 Mb   (ZIP)

  163 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 7.­6.­1.­184

  اندازه : 19.96 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­31.­102

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Azurewave GE781 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.14   انتشار : 7.­0.­0004

  اندازه : 7.68 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 1.­1.­9.­11

  اندازه : 298.08 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 1.­0.­17

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Microsoft KB909667 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : KB909667

  اندازه : 11.38 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Azurewave NE762 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 1.­4.­2.­0

  اندازه : 6.26 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 40.18 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Bison Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 6.­2.­7600.­39

  اندازه : 445 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 1.­1.­17

  اندازه : 6.75 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­6.­17.­25401

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Realtek 8111C_­8111D Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 6.­223.­0525.­2009

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 7.­0.­5.­4

  اندازه : 6.14 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­0.­1.­5915

  اندازه : 44.72 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.13 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.61 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 0001.­0026.­2009.­0226

  اندازه : 11.14 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.44 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 7.­7.­0.­377

  اندازه : 598 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­7.­0.­331

  اندازه : 20.88 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­2.­17.­25001

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.06.28   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ASUS X5DC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.21   انتشار : 209

  اندازه : 563 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 0001.­0026.­2008.­0226

  اندازه : 11.2 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 1.­1.­33

  اندازه : 5.49 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 1.­1.­23

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 0001.­0041.­2009.­0304

  اندازه : 12.69 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 8.­0.­0.­196

  اندازه : 20.21 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ASUS X5DC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.13   انتشار : 210

  اندازه : 562 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 1.­1.­23

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • SiS Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 7.­14.­10.­5240

  اندازه : 14.59 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • SIS Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.31   انتشار : 7.­14.­10.­5160

  اندازه : 13.8 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SIS Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 7.­14.­10.­5200

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ASUS X5DC BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Wallpapers درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.06.24   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Suyin CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.13   انتشار : 5.­714.­0122.­2009

  اندازه : 4.85 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 38.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها