دانلود رایگان درایورهایASUS X5GAG

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5GAG در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS X5GAG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.08.05   انتشار : 203

  اندازه : 650 Kb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­8

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 31.49 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­0.­0.­22

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0050

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.58 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 392 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­2.­13.­16

  اندازه : 303.72 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 5.­5.­0.­5700

  اندازه : 102.38 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­6.­1.­237

  اندازه : 19.98 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 35.91 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­17

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.14   انتشار : 2.­5.­8

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 7.­7.­0.­329

  اندازه : 16.62 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 5.­10.­0.­5938

  اندازه : 31.08 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­17

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 33.2 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X5GAG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 205

  اندازه : 675 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Atheros AR8132 Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0.­19

  اندازه : 4.41 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.5 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.28   انتشار : 5.­1.­24.­5

  اندازه : 8.45 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 1.4 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Suyin CN2015-S36B-OV03_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­14.­10.­5090

  اندازه : 13.48 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­15.­10.­1851

  اندازه : 25.33 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­31.­102

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : 3.­0.­0040

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X5GAG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 206

  اندازه : 675 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Suyin CN2015-S36B-OV03_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­7.­0.­331

  اندازه : 20.88 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.46 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X5GAG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.22   انتشار : 209

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio with SRS Premium Sound درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 6.­0.­1.­5904

  اندازه : 45.27 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 8.­0.­0.­144

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­1.­20

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.31   انتشار : 1.­02.­0027

  اندازه : 14.44 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­2.­17.­25001

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها