دانلود رایگان درایورهایASUS X5GVG

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5GVG در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­17

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­2.­13.­16

  اندازه : 303.72 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­0.­0051

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 5.­10.­0.­5938

  اندازه : 31.08 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Chicony CNF-9060 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.05   انتشار : 061.­005.­200.­280

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Suyin CN2015-S36B-OV03_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.14   انتشار : 2.­5.­8

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.61 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 8.­15.­11.­8662

  اندازه : 95.04 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Realtek Audio with SRS Premium Sound درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 6.­0.­1.­5904

  اندازه : 45.27 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 5.­5.­0.­5700

  اندازه : 102.38 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • nVidia VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.24   انتشار : 6.­14.­11.­8688

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­7.­0.­331

  اندازه : 20.88 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X5GVG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.19   انتشار : 214

  اندازه : 651 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel WiMax 5150 Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 4.­1.­25.­15

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.28   انتشار : 5.­1.­24.­5

  اندازه : 9.39 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 31.49 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.30   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­2.­17.­25001

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.28   انتشار : 5.­1.­24.­5

  اندازه : 8.45 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • VGA Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.16   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 114 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS X5GVG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 213

  اندازه : 651 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­15.­11.­8688

  اندازه : 95.64 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­1.­20

  اندازه : 3.94 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 35.91 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 4.75 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Suyin CN2015-S36B-OV03_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­6.­1.­237

  اندازه : 19.98 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­0.­0.­22

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 3.­0

  اندازه : 147.01 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.5 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AI Recovery(A system restoring) utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها