دانلود رایگان درایورهایASUS X5GVT

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5GVT در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  192 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • nVidia HD (High Definition) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.02   انتشار : 1.­0.­9.­1

  اندازه : 5.44 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 1.­2.­13.­14

  اندازه : 303.32 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Intel 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 33.2 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ASUS X5GVT BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.16   انتشار : 216

  اندازه : 650 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ASUS X5GVT BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 3.­0

  اندازه : 147.01 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.27   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • VGA Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.16   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 114 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 6.­0.­1.­5936

  اندازه : 47.43 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 5.­5.­0.­5700

  اندازه : 102.38 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X5GVT BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.14   انتشار : 215

  اندازه : 650 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.30   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Atheros AR8132 Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0.­19

  اندازه : 4.41 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 3.­04

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • nVidia VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.24   انتشار : 6.­14.­11.­8688

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 4.75 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 1.­2.­13.­21

  اندازه : 304.56 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­15.­11.­8688

  اندازه : 95.64 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 3.­0.­13

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 5.­10.­0.­5938

  اندازه : 31.08 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 12.­4.­1.­51

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Chicony CNF-9060 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.05   انتشار : 061.­005.­200.­280

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel WiMax 5150 Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 4.­1.­25.­15

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­15.­11.­8688

  اندازه : 114.05 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها