دانلود رایگان درایورهایASUS X5KJC

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5KJC در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.66 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 6.­0.­23.­4

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.7 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X5KJC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 210

  اندازه : 1.5 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Adobe Reader Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 4.­127.­0.­61

  اندازه : 50.71 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X5KJC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.10   انتشار : 208

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.25   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.20   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.52 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.22   انتشار : 6.­0.­27.­6

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 5.­0.­19.­5

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SRS Premium Sound درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 1.­12.­2900

  اندازه : 4.05 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.25   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 36.41 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • SceneSwitch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.03   انتشار : 1.­0.­20

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 061.­005.­200.­440

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 3.­94.­0.­0

  اندازه : 30.26 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X5KJC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 205

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.26   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 6.­14.­10.­5225

  اندازه : 20.71 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.24   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 36.41 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 8.­17.­12.­6601

  اندازه : 155.83 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ASUS X5KJC BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها