دانلود رایگان درایورهایASUS X5MJF

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5MJF در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.10   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 7.98 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 3.­0.­98.­11

  اندازه : 2.27 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.05   انتشار : 207

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 1.­0.­11

  اندازه : 3.65 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2131

  اندازه : 36.56 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 6.­0.­1.­6210

  اندازه : 83.33 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.28   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 47.75 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 144.24 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 203

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 5.­10.­1046.­3

  اندازه : 9.64 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 7.­0.­5.­13

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 2.­3.­3.­36

  اندازه : 468 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 1.­7.­17.­25416

  اندازه : 7.91 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.28   انتشار : 210

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 061.­005.­200.­290

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • MC763 TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 1.­0.­6.­8031

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 8.­17.­12.­5912

  اندازه : 99.5 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 5.­10.­1046.­3

  اندازه : 10.72 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 8.­15.­10.­2202

  اندازه : 40.27 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 383 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 204

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.17   انتشار : 8.­15.­10.­2189

  اندازه : 40.27 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­3.­9.­0

  اندازه : 113.63 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 1.­1.­42

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 9.­0.­0.­222_­V7.­1.­0.­22

  اندازه : 146.77 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • MC763 TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 1.­0.­6.­8031

  اندازه : 1.12 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 8.­17.­12.­6114

  اندازه : 146.36 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 2.­3.­3.­36

  اندازه : 576 Kb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2131

  اندازه : 34.52 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Atheros Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 182 Kb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 7.­0.­5.­13

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­00.­0020

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • ASUS X5MJF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 206

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 3.­0.­98.­11

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.04   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 7.82 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : 2.­1.­79.­384

  اندازه : 450.91 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 2.­103.­13.­6

  اندازه : 819 Kb   (ZIP)

  22 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  21 جستجوها
 • YUAN TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 2.­3.­3.­36

  اندازه : 576 Kb   (ZIP)

  21 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  21 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.17   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.45 Mb   (ZIP)

  20 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.28   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 41.69 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 6.­0.­1.­6151

  اندازه : 76.17 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.03   انتشار : 1.­1.­40

  اندازه : 10.44 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 1.­0.­6.­8038

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 446 Kb   (ZIP)

  18 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 2.31 Mb   (ZIP)

  18 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  18 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 061.­005.­200.­290

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  17 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  17 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 8.­17.­12.­5912

  اندازه : 133.15 Mb   (ZIP)

  17 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 963 Kb   (ZIP)

  16 جستجوها
 • Atheros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 208 Kb   (ZIP)

  16 جستجوها
 • Chicony ????????? درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 2.­103.­13.­6

  اندازه : 840 Kb   (ZIP)

  16 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها