دانلود رایگان درایورهایASUS X5MSV

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5MSV در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 7.­41.­216.­2011

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.13   انتشار : 8.­17.­12.­6754

  اندازه : 155.8 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.02   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 6.­0.­1.­6334

  اندازه : 83.27 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ASUS X5MSV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 215

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 2.­1.­88.­405

  اندازه : 452.69 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X5MSV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 214

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X5MSV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 213

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 1.­0.­6.­8038

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 6.­0.­1.­6301

  اندازه : 81.65 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 3.­0.­21

  اندازه : 21.22 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 2.­3.­3.­36

  اندازه : 468 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 3.­0.­116.­3

  اندازه : 2.43 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS X5MSV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 206

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X5MSV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.02.22   انتشار : 209

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.02   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها