دانلود رایگان درایورهایASUS X5PE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5PE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB982018

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • ASUS X5PE درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­0.­2.­0518

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 193 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 1.­12.­5.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 3.­7.­000

  اندازه : 33.12 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.06   انتشار : 3.­0.­9

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.8 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­10.­0.­0

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.3 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.33 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB974476

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB978535

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X5PE BIOS

  برای : Windows XP, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.11.22   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 13.03 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 15.­5.­4.­45

  اندازه : 75.97 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 6.­0.­1.­6733

  اندازه : 114.9 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 27.99 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0537

  اندازه : 38.71 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­0.­0.­0135

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 14.­0.­2.­2

  اندازه : 48.66 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : KB2482122

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 5.­10.­0.­6278

  اندازه : 32.56 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB982018

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­22

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 1.­03.­0002

  اندازه : 15.27 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 5.­6.­0.­5600

  اندازه : 244.46 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 1.­12.­9.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 9.­3.­0.­1025

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB981208

  اندازه : 777 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.9 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB978258

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) WiFi with Cliffside Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.07.07   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 41.57 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.23   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.23 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.03   انتشار : KB2482122

  اندازه : 576 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­0.­1.­6343

  اندازه : 91.42 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : KB2502789

  اندازه : 453 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB975599

  اندازه : 205 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2857

  اندازه : 138.45 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 389 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.12   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 21.91 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB981208

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : KB978258

  اندازه : 456 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB978535

  اندازه : 233 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X5PE BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها