دانلود رایگان درایورهایASUS X5QSL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5QSL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.15   انتشار : 6.­0.­1.­6631

  اندازه : 133.81 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ASUS X5QSL درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 3.­0.­7

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Music Now Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.11   انتشار : 1.­0.­11.­0

  اندازه : 335.44 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ASUS X5QSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.03   انتشار : 202

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 1.­14.­10.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­1.­48

  اندازه : 10.58 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 14.­2.­1.­1

  اندازه : 55.48 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.13   انتشار : 8.­17.­12.­8598

  اندازه : 217.62 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 6.­0.­1.­6413

  اندازه : 99.5 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Power Option درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows Mobile, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Windows 3.x, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 153.78 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 6.­0.­1.­6511

  اندازه : 106.15 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ASUS X5QSL BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­32.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.15   انتشار : 6.­0.­1.­6526

  اندازه : 106.7 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 236.17 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.04   انتشار : 9.­1.­3.­5

  اندازه : 15.71 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Music Now Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 1.­0.­7.­0

  اندازه : 335.47 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X5QSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 204

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X5QSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 201

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 8.­0.­0.­208

  اندازه : 180.88 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 1.­02.­0034

  اندازه : 13.63 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Music Maker Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 17.­0.­2.­22

  اندازه : 207.48 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­0.­81.­20601

  اندازه : 36.37 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­22

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 64.­001.­1012.­2010

  اندازه : 7.36 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­14.­2.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 9.­2.­0.­1030

  اندازه : 2.52 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.86 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 8.­15.­10.­2559

  اندازه : 87.34 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.10   انتشار : 2.­0.­8.­8

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.30   انتشار : 8.­17.­12.­8574

  اندازه : 217.57 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 10.­0.­0.­77

  اندازه : 36.93 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.01   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 4.64 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها