دانلود رایگان درایورهایASUS X61Sf

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X61Sf در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.28   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 36.83 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.05.28   انتشار : 11.­1.­1.­2_­TIC144580

  اندازه : 21.64 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • Virtual Camera Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 1.­00.­0015

  اندازه : 1.82 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1.­00.­0048

  اندازه : 2.17 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • ASUS X61Sf نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.05   انتشار : 1.­0.­2.­0

  اندازه : 10.29 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • ASUS X61Sf BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.24   انتشار : 204

  اندازه : 636 Kb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Net4 Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 35.02 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • SUYIN Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.16   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 3 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Realtek ALC269 Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 6.­0.­1.­5832

  اندازه : 37.2 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 6.67 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 7.66 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AW-NE785 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­7.­0.­231

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X61Sf BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.09   انتشار : 203

  اندازه : 636 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • SIS Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.24   انتشار : 2.­0.­1039.­1670

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Wallpapers درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X61Sf BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 202

  اندازه : 661 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 7.­15.­11.­7988

  اندازه : 91.33 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.28   انتشار : 11.­1.­1.­2_­TIC144580

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.89 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 7.­15.­11.­7988

  اندازه : 73.64 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ExpresssGate2 utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 1.­1.­9.­7

  اندازه : 290.21 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 37.01 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Color Enhancement درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.03   انتشار : 1.­02.­26

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.26   انتشار : 1.­1.­0009

  اندازه : 25.71 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها